• زمان ساخت لایت باکس ها فریم لس ۷ روز کاری میباشد
  • زمان ساخت لایت باکس های بدون چاپ ۳-۴ روز کاری میباشد
  • تمامی سفارشات مربوط به پروفیل ها و یراق آلات و لوازم ساخت لایت باکس طی ۴۸ ساعت ارسال میگردد.